Členské příspěvky

 

Členské příspěvky se platí jednou za půl roku vždy k 1. únoru a 30. září daného roku.

Členské příspěvky lze uhradit bankovním převodem  a to na číslo účtu: 263036224/0300

Ve zprávě prosím uveďte jméno dítěte.