Členské příspěvky 2018 - 2019

                                      Od 27.9.2018 bude zahájen výběr členských příspěvků na ŠKOLNÍ ROK 2018-2019
Oddílové příspěvky na školní rok 2018-2018 je nutné uhradit nejpozději do 15.10.2018.       
  U nových členů oddílu do 14dnů po započetí docházky.
 
                                  Člen oddílu Juda, který nebude mít zaplacené příspěvky ve stanovené výši a datumu nebude moct trénovat, ani závodit.                                                  
 
                                                   STARTOVNÉ A CESTOVNÉ SI NA NEMISTROVSKÉ ZÁVODY PLATÍ ČLENOVÉ ODDÍLU SAMI.
                             Všichni trenéři a funkcionáři oddílu Judo dělají svoji práci na úkor svého osobního času, bez nároku na finanční odměnu.
 
Žádáme rodiče,  aby předložili trenérovi lékařskou prohlídku od svého dětského lékaře vždy 1x za rok.
 
Příspěvky oddílu Judo na školní rok 2018 - 2019
 
Skupina                                                                       Příspěvky
                                                                                    1. pololetí
 
Přípravka (nezávodní skupina)                                   1000,- Kč
             Přípravka (závodníci), ml. žáci + st. žáci                          1500,- Kč       
Baby judo             600,- Kč (hradí se na účet DDM Smetanka)
 
Číslo účtu SK JUDO Nový Bor: 263036224/0300 / do poznámek uveďte jméno dítěte