NÁBOR DĚTÍ 2018

SK JUDO NOVÝ BOR pořádá nábor dětí ve věku 3 - 10 let. 
Hlavní nábor se koná ve úterý 4.9.2018 a v pátek 7.9.2018 v tělocvičně SK JUDO Nový Bor ( Vchod do dvora naproti cukrárně Michaela ), vždy od 17:00 - 18:00 hod.

  • SK JUDO Nový Bor nabízí ojedinělý systém péče o mladé judisty.
  • BABY JUDO je určené pro děti ve věku 3 -6 let, kde se naučí prvním judistickým krůčkům, zejména formou zábavných cvičení, her a soutěží.
  • KROUŽEK JUDO je určen pro děti ve věku 6 – 10 let, kde je výcvik zaměřen na zdokonalení všech pohybových vlastností. Naši nejmenší absolvují řadu her, nacvičují základy gymnastické akrobacie, učí se základním pádovým technikám a zkouší i první opravdové judistické chvaty.
  • SK JUDO - do klubu se můžou přihlásit všechny děti, kterým se líbí JUDO natolik, že se tomuto sportu chtějí věnovat na závodní úrovni. 

 Pravidelně se účastníme oblastních, celostátních a mezinárodních soutěží, na kterých si děti ověřují své zkušenosti a dovednosti a získávají  také další motivaci. Zkušenější závodníci soutěží na Přeborech a Mistrovstvích České republiky a Velkých cenách s mezinárodní účastí.  Pro děti jsou také připraveny společné oddílové mikulášské, nebo vánoční besídky, mezioddílové závody a společná vystoupení pro rodiče a příznivce juda. Každoročně v rámci přípravy mladých nadějných judistů a judistek se uskutečňuje letní judo camp.           
V neposlední řadě musíme poznamenat, že máme v oddíle správnou partu a pevné přátelské vazby dobře sloužící jako prevence proti špatným vlivům společnosti.