Členské příspěvky

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2022

Pro  kategori PŘÍPRAVKA (6-10 let) činí 4000,- (možno zaplatit pololetně 2000,-)

Při 2 dětech (sourozencích) přihlášených do oddílu (Přípravka) se poskytuje sleva 500,- na dítě (celkově se za 2 sourozence platí 7000,- Kč), nebo pololetně 3500,-

Při 3 dětech (sourozencích) přihlášených do oddílu (Přípravka) se poskytuje sleva 700,- na dítě (celkově se za 3 sourozence platí 9 900,- Kč), nebo pololetně 4950,- 

Pro kategorii BABY JUDO (3 - 5let) činí 1500,- Kč

Při 2 dětech (sourozencích) přihlášených do oddílu (Baby judo) se poskytuje sleva 250,-  Kč na dítě (celkově se za 2 sourozence platí 5000,- Kč), nebo pololetně 2500,-

Při 2 dětech (sourozencích) přihlášených do oddílu, 1 dítě (Přípravka) + 1 dítě (Baby judo)                      se poskytuje sleva 250,- na dítě (celkově se za 2 sourozence platí 5000,- Kč), nebo pololetně 2500,-

Členský příspěvek Českému svazu juda (Baby judo, přípravka) činí 300,- Kč/rok                          zahrnuje úrazové pojištění

Peníze lze zaplatit:

- hotově u trenéra juda 

- nebo převodem na účet 263036224/0300

Do zprávy příjemce napište jméno za koho jsou členské příspěvky placeny, variabilní symbol uveďte rodné číslo a jako specifický symbol pište: 20220920.

Členské příspěvky se platí jednou za půl roku vždy k 20.9. a 1.2. nebo se dají platit jednou za rok vždy k 30.9.

Pokud budete uplatňovat jako nárok na bonus u své pojišťovny prosím plaťte v hotovosti u trenéra juda. Dostanete příjmový doklad, který bez problému doložíte, s bankovním převodem bývá někdy problém. Pozor např. u VZP nesmí být doklad starší 3 měsíců.