• Největší podpory dopřává našemu klubu Město Nový Bor, díky němuž vytváříme našim sportovcům podmínky pro kvalitní trénink a radost ze sportu. Jedná se především o dlouhodobou podporu finanční, bez níž bychom nikdy nedosáhli takových výsledků a úspěchů, jakých jsme dosáhli v posledních letech.
  • Díky akcím pro mládež, kterých se také účastníme, máme možnost oslovit větší počet dětí a zároveň i rozšiřovat svou mládežnickou základnu. Město všeobecně podporuje jakoukoliv sportovní činnost a to hlavně pro mladé, čehož si také vážíme a ztotožňujeme se s tímto postojem.
  • Rádi bychom nejenom kvůli sobě, ale i kvůli dobré propagaci města dosáhli dalších skvělých výsledků a je nám jasné, že samotní to nezvládneme.