BOX

BOX

  •  je jedním z nejstarších olympijských sportů a těší se obrovské popularitě po celém světě.
  • dopomáhá k získání dokonalé kondice, skvělých reflexů, obratnosti, rychlosti a logiky.
  • trénuje nejen naše tělo, ale i mysl a soustředění.
  • je sportem vyžadující především disciplínu a sebezapření, vytrvalost a pevnou vůli, ale také odhodlání postavit se soupeři mnohdy silnějšímu.
  • má značně pozitivní vliv na srdeční a cévní systém, stejně jako na další systémy organismu. Velmi pozitivně působí také na psychiku.
  • BOX JE SPORT GENTLEMANŮ!!! - Přebujelé ego a nedostatek pokory do boxu nepatří!!!

 Dbáme na maximální ochranu dětí!!! Nácvik úderů na aparátech je pouze v rukavicích a v rámci lehkého sparringu používáme vždy ochranné přilby.

Bezduché mlácení do hlavy? Pokud vnímáte box právě takhle, je to velká škoda. Možná své dítě připravujete o příležitost poznat sport, který vede k sebedůvěře i vzájemnému respektu.