Při práci s nejmladšími věkovými kategoriemi dbáme zejména na:

 • vlídný přístup k dětem
 • všeobecný rozvoj všech motorických složek
 • většina práce se odehrává formou her a soutěží
 • komunikaci s rodiči

Hlavní cíle při naší práci s dětmi jsou:

 • vytvoření kladného postoje k tréninkům juda (chceme, aby děti na judo chodily rády a u juda vydržely až do dorosteneckých či starších kategoriích)
 • vytvoření kladné vazby mezi dítětem a trenérem
 • vytvoření vhodného klimatu v rámci tréninkové skupiny (vztahy mezi dětmi, vyrovnání se s prohrou / neúspěchem, úcta k soupeři / rozhodčímu apod.)
 • všeobecný pohybový rozvoj, formou vždy úměrnou k věku dítěte
 • důraz je dán na koordinaci, pohyblivost, rovnováhu a zpevňování svalstva

Činnosti jsou zaměřeny zejména na:

 • soutěživé závody (běh, skok, plazení, šplhání apod.)
 • soutěživé úpoly (přetahy, přetlaky, úpolové hry apod.)
 • průpravná gymnastika
 • základní techniky juda v postoji, nebo na zemi

Tréninky nově příchozích dětí probíhají 2x v týdnu.

Global 4 Fit dá Vašim dětem ten správný prostor, kde si najdou kamarády a poskytne jim spoustu nezapomenutelných zážitků, ale především je naučí překonávat sama sebe, jít za svým cílem a hledat další a další výzvy, a to nejen ve sportovním, ale i v osobním životě. Každé dítě je pro nás novou výzvou ho něco naučit, umožnit mu prožít pocit vítězství nad někým, ale především sám nad sebou.  Ve své práci s dětmi chceme především docílit, aby věřily sami v sebe. Sebedůvěra je nejpodstatnější složka při dosahování vlastních cílů. Sebedůvěra nepřichází sama od sebe, ale musí být podložena hlavně tréninkem, výbornou kondicí, dostatečnou zásobou pohybových dovedností a vědomím, že jsem připraven.